community


HOME  >  커뮤니티  >  교육원소식앨범

[글로벌미래교육원] 한국재난안전건강진흥원과 학교폭력 인식도 진단사업을 위한 업무협약 체결_각 언론에 기재되다!

관리자
조회수 59

2. 신아일보

http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1652160


3. 기독교한국신문

http://www.cknews.co.kr/news/articleView.html?idxno=22481


4. 교회연합신문

http://www.ecumenicalpress.co.kr/news/view.php?no=54846


5. 기독일보

https://www.christiandaily.co.kr/news/121988

                        

6. 크리스챤연합신문

http://cupnews.kr/news/view.php?no=20733                

7. 크리스챤투데이

https://www.christiantoday.co.kr/news/352366                              #글로벌미래교육원 #한국재난안전건강진흥원 #학교폭력인식도진단 #학교폭력예방교육 #학교폭력상담


 

상호 : 글로벌미래교육원   대표 : 곽동현

고객센터  Tel : 0507-1400-6087 |  Fax. 0504-413-7154  | apilos@naver.com  

주소 : 대전광역시 유성구 온천로 45, 1701호

Biz License : 498-13-01114ㅣ 개인정보보호책임자 : 곽동현      업무시간 : open 09 : 00 - 17 : 30 

호스팅 제공자: (주)아임웹

010-8379-7154

월~금 : 09:00~17:30 / 토, 공휴일 휴무